Ensest Sorununa Çözüm Önerileri

Çocuğun babası, ağabeyi, dedesi, amcası, dayısı gibi yakınlarından biri tarafından yapılan istismarı engellemek için öncelikle çocuğun kendisini ifade edebileceği ortama ve farkındalığa ihtiyacı vardır.
Tüm eğitim ve öğretim kurumları çocukların ensesti ifade etme becerisini geliştirmek için kullanılabilir. Ancak istismar yaygın olarak erken yaşlarda daha kolay kazanılacağı için okul öncesi eğitim kurumları v ilköğretim kurumları bu konuda çalışmak için daha uygun kurumlardır.
Aile bireylerinin, özellikle de annenin desteğinin ensestin açığa çıkarılıp engellenmesi ve devam eden süreçte çocuğa yardımcı olması için, okullar, halk eğitim merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları yetişkin eğitimi için kullanılabilir.

Yargı Sürecinin Sağlıklı İşlemesi İçin,

Ensestin yargılanma süreci oldukça zorludur. Cinsel istismarın tüm fiziksel ve ruhsal deliller titizlikle toplanmalı ve değerlendirilmelidir.
İfade, delil toplama ve yargı sürecinde mağdur çocuk bir defa sesli ve görüntülü kayıt yapılarak uygun mekânda ve ruh sağlığı uzmanları gözetiminde dinlenerek örselenmesi engellenmelidir.

Bilgi ve İletişimin Arttırılması İçin,

Ensest mağdurlarının kendileri ya da yakınları ensesti açığa çıkarmak için güvenebilecekleri ve kolay ulaşabilecekleri yollar ihtiyaç duymaktadırlar. ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattının çok iyi tanıtılması hem istismar mağdurlarının şahsi başvurularını hem de ihbarları kolaylaştırmak açısından son derece önemlidir.

Uygulamaların Kurumsallaştırılması,

Özellikle ensest mağdurlarıyla karşılaşılma ihtimali daha yüksek olan okullar ve sağlık kuruluşlarında çalışanların izleyecekleri yol konusunda bilgi sahibi olmaları gereklidir.

Kurumsal Bakıma İlişkin Öneriler,

Çocukların ve annelerinin güvenli şekilde barınabileceği yuva, yurt ve kadın sığınma evlerinin çoğaltılması ve sürekliliğinin korunması, idareci, uzman ve yardımcı hizmetleri yerine getiren görevlilerin hem sayısının hem de istismar konusundaki farkındalıklarının arttırılması önemlidir.

Rehabilitasyon,

Ensest vakaları yargıya yansıdıktan sonra mağdurun, ailenin diğer üyelerinin ve saldırganın ruhsal açıdan değerlendirilmesi, ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, mağdura ve ailesine gerekli ekonomik desteğin sağlanması önemlidir.

Medyada Gösterim,

Ensestin, genel olarak tüm istismar türleri gibi, medyada duyurulması sırasında, mağdur için yol gösterici ve olayı açığa çıkarma yönünde cesaretlendirici olması, şüpheli durumların kesinleşmiş davalar gibi yansıtılmaması, mahremiyete özen gösterilmesi, mağdurun ruhsal travmasını arttıracak haberlerden kaçınılması, belirli bir sosyoekonomik grubu damgalayıcı şekilde haber yapılmaması ve istismar davranışı için özendiricilik teşkil etmemesi gereklidir.

Ensestin Tanımlanmasının Gereği ve Önemi,

Türkiye’de ceza yasası ensesti ayrıca tanımlamamaktadır. Ensest cezaları, saldırganın yakınlığı dikkate alınarak arttırılmaktadır. Ensestin yasalarda tanımın yapılması ensestin farkındalığını arttıran bir durum olacaktır.

Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun “Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak” adlı çalışmasından
sohbet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s